Büyükelçi Füsun Aramaz’ın 10 Kasım Mesajı

Aylin Asan

Büyükelçi Füsun Aramaz’ın 10 Kasım Mesajı:

Değerli vatandaşlarımız,

Kıymetli soydaşlarımız,

Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 83. yıldönümünde saygı ve gururla anıyoruz.

34 yaşında Çanakkale kahramanı, 35’inde general 40 yaşında başkomutan olan 42 yaşında cumhuriyeti ilan eden, 43 yaşında öğretimi birleştiren, 46 yaşında Nutuk’u yazan, 48 yaşında yeni Türk alfabesini yürürlüğe koyan Atamızın yaşamının her evresi milletimizin kaderinin çizilmesinde mihenk taşlarıdır. Pandemi koşulları nedeniyle fiziken biraraya gelemediğimizbu 10 Kasım günü de Atatürk’e sevgi, minnet ve saygımızı sunuyoruz.

Atatürk, kadim Türk Ulusunun yeniden doğuşunun mimarıdır.

Tarih sahnesine çıktığı Çanakkale Savaşı’nda, Karlofça’dan bu yana avuçlarımızdan akıp giden vatan topraklarına ilk kez Türk süngüsünden bir sınır çekmiştir.

Önderlik ettiği kurtuluş mücadelesi ile Türk milletinin bağımsızlığını ve varlığını daimi kılmış, kurduğu Cumhuriyetle köklü bir modernleşme süreci başlatmış ve özgür, demokratik ve müreffeh Türkiye’nin temellerini atmıştır.

Büyük Türk Milletinden aldığı destekle harap olmuş bir ülkeyi yeniden ayağa kaldırmıştır.

Bu süreç içinde bilimi ve akılcılığı esas almış; ulusal bilinç sahibi, özgüvenli ve vatansever bireylerin oluşturduğu bir toplum vizyonunu gerçekleştirmiştir.

Cumhuriyetimiz, Atatürk önderliğindeki milli mücadelede kazandığımız büyük zaferin kalıcı sembolü ve milletimizin en değerli varlığıdır.

Milletimiz geride bıraktığımız asır boyunca bu vizyon doğrultusunda istikrarlı biçimde ilerlemiş ve dünya uluslar ailesi arasındaki saygın yerini tahkim etmiştir.

Romanya’daki Türk ve soydaş toplumumuzun kıymetli mensupları,

Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşına yaklaşırken, ulusal egemenliği hakim kılmak suretiyle demokrasi ve kalkınmışlık hedeflerine doğru yürüyüşümüz devam etmektedir. Türkiye, Atatürk’ün vizyonu doğrultusunda bölgesi için barış ve istikrar üreten bir ülke olma hedefine bağlı kalmaktadır.

Atatürk’ün koyduğu hedeflere ilerlerken bizlere düşen görev geçmişimizi unutmadan ufkumuzu geniş, hedeflerimizi büyük tutmaktır.

Büyük Önderimizin şu sözü düsturumuz olacaktır: “Benim Türk milletine, Türk Cumhuriyetine ve Türklüğün istikbaline ait görevlerim bitmemiştir, sizler onları tamamlayacaksınız. Siz de, sizden sonrakilere benim sözümü tekrarlayınız.”

Türkiye Cumhuriyeti’nin dost ve müttefik ülke Romanya’daki Büyükelçisi olmanın kıvancıyla, Büyük Atatürk’ü saygı, özlem ve rahmetle anıyorum.