Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Milli Teknoloji Hamlemizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz

Aylin Asan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, „Türkiye artık yeni teknolojilerin pazarı değil. Bunları üreten ve tüm dünyaya ihraç eden bir ülke haline gelecek hedefiyle başlattığımız Milli Teknoloji Hamlemizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz.” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığınca Kızılcahamam’da düzenlenen Yurt Dışı Bursiyerler Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri programında konuşan Oktay, sözlerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ileterek başladı.

Yurt dışında eğitim almaya hak kazanan gençlerle birlikte olmaktan bahtiyarlık duyduğunu dile getiren Oktay, „Bizler, ilk emri ‘oku’ olan bir inancın mensuplarıyız.” ifadelerini kullandı.

Oktay, ilim ve hikmet dünyanın neresinde olursa olsun, onu arayıp bulmayı kendisine şiar edinen bir medeniyetin mirasçıları olduklarını hatırlatarak, „Bu mirası bize bırakan ecdadımızın abat ettiği coğrafyalar, asırlar boyunca ilim pınarlarının kaynağı olmuştur.” dedi.

Buhara, Semerkand, Bağdat ve Kurtuba gibi hikmet membası şehirlerin, dünyanın her tarafından alimleri kendisine çekerek fikir halkalarında buluşturduğunu belirten Oktay, Beytül Hikme’den Nizamiye Medreselerine kadar dönemin ilim merkezlerinde önceliğin her zaman toplum ve insan olduğunu, hedefin, hakikat neyse onu bulup topluma kazandırmak olduğunu belirtti.

Fuat Oktay, şunları ifade etti:

„Bilim dünyası matematikten sosyolojiye kadar pek çok alanda ilk kaynağı, Muhammed Harezmi, Ahmet Fergani, Ebu Reyhan Biruni, İbni Sina ve Ebu Nasr Farabi gibi alimlerimizden almıştır. Bugün ise bizler, hikmet medeniyetinin temsilcileri olarak o irfan sancağını daha da yükseltmek için eğitime ve insan kaynağımızı en iyi şekilde yetiştirmeye azami önem veriyoruz. Ömrünü fikri üretim ve ilme adayan ecdadın tıptan astronomiye, mühendislikten sosyal bilimlere kadar her alanda çığır açan katkılarından ilham alıyoruz. Bin yıllık hikmet geleneğimiz, var olan teorileri, karşı tezleri bilerek bunların hepsinin üzerine çıkacak kendi özgün fikri üretimimizi oluşturmayı içeriyor. İbn-i Haldun’un ifadesiyle ‘ümranı temel alan bir mefkure’ ile hem gönülleri hem zihinleri, zamanı, mekanı ve çevreyi ümran kılma gayretini aşılıyor. Bugün bizler geçmiş ve mevcut tüm medeniyetlerin birikimini kullanarak ötesine geçmenin gayreti, kararlılığı ve üretkenliği içindeyiz. Bu azimle çalışıyoruz. Karşımda tam da bu bilince sahip, günü kurtarmanın değil geleceğe mührünü vurmanın inancını taşıyan arkadaşlarımızı görüyorum. Kısa vadeli başarıların değil, asırlık hedeflerin peşinden giden siz gençlerimizin çıktığı hakikat yolculuğunu gönülden kutluyorum. Kendisi de yine devlet bursu ile yurt dışında eğitim almış bir münevver olan Nurettin Topçu ‘Her cemiyet kendi gençliğinin çehresinde değer kazanır’ diyor. Sizler gibi en iyi eğitimi almaya ve katma değer üretmeye aday gençlerimizle yarınlara bugünden daha umutla bakacağız.”

„Teknoloji yeni pencereler açtı”

Teknolojik gelişmelerin etkisiyle son çeyrek yüzyılda dünyada önemli dönüşümlerin yaşandığına, dijitalleşmenin bu dönüşümde belirleyici olduğuna dikkati çeken Oktay, yaşanan dönüşümün durmaksızın sürdüğünü ve çığır açan teknolojilerin insanlığa her an yeni bir pencere açtığını belirtti.

Yapay zeka, artırılmış sanal gerçeklik, bulut bilişim, büyük veri, blok zincir, akıllı malzemeler, kuantum ve bio-moleküler gibi alanlarda yeniliklerin art arda hayatlara girdiğini ifade eden Oktay, veri en kıymetli maden haline gelirken, siber vatan ya da uzaydaki haklar gibi çoklu disiplinli olguların öncelikler arasında yerini almaya başladığına dikkati çekti.

IBM ve Harvard Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalara göre, özellikle nesnelerin interneti ve makine öğrenmesi sayesinde bilginin ikiye katlanma hızının gelecek 10 yıl içinde yarım güne kadar düşeceğine işaret eden Oktay, şunları kaydetti:

„Böyle hızlı değişen ve dönüşen şartlarda, sosyo-politik yapı ve kurumlar, ekonomi normları, eğitim sistemleri ve toplum dinamikleri de doğrudan etkilenmektedir. Devletler açısından baktığımızda artık çağa ayak uyduran değil, çağı kendine uyduran ülkelerin güçlendiği görülmektedir. Yaşanan dönüşümün farkında olarak, Türkiye’nin rekabetçiliğini korumak ve her alanda tam bağımsız ve öncü konumda olmak için Cumhurbaşkanı’mız liderliğinde yerli ve milli teknolojilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu çerçevede kritik bilginin üretimi de elzemdir. Türkiye artık yeni teknolojilerin pazarı değil. Bunları geliştiren, üreten ve tüm dünyaya ihraç eden bir ülke haline gelecek hedefiyle başlattığımız Milli Teknoloji Hamlemizi her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Sıfırdan inşa ettiğimiz AR-GE ve girişimcilik ekosisteminden TEKNOPARK’lara, güncellenen TÜBİTAK desteklerinden teknoloji odaklı kurumlara, kamu-özel sektör-üniversite işbirliğiyle, yerli milli teknolojiler için çalışıyoruz. Yerlilik, yani bağımsızlık oranını yüzde 80’lere kadar çıkardığımız savunma sanayi alanında sağladığımız başarıları diğer sektörlere de yaymak için uğraş veriyoruz. Rusya-Ukrayna krizi gibi bölgemizde yaşanan trajediler, her alanda kendi kendine yeten, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktan başka çıkar yolumuz olmadığını göstermektedir.”

„İlerlemede parlak zihinlerin payı var”

Gençlerin lisansüstü eğitim alacağı alanlar belirlenirken, çevik dönüşümün gerekliliklerinin göz önünde bulundurulduğunu ifade eden Oktay, bu doğrultuda nitelikli insan kaynağının en değerli sermaye olduğunun bilincinde olduklarını vurguladı.

„İmza attığımız devrim niteliğinde ilerlemelerde ve başarı hikayelerimizde, en iyi şekilde yetişmiş, ülkesine ve insanlığa faydalı olmayı düstur edinmiş, sizler gibi parlak zihinlerin payı vardır.” diyen Oktay, her bir gencin, Türkiye’nin stratejik öncelikleri çerçevesinde alanlara ayrılmış durumda olduğunu belirtti.

Milletle paylaşılan her müjdenin arkasında daha müreffeh bir Türkiye için gecesini gündüzüne katan mühendisinden işçisine, beşeri sermayenin akıl ve alın teri olduğuna işaret eden Oktay, şunları kaydetti:

„Savunma konseptini ve dengeleri değiştiren SİHA’lar, Türkiye’nin elektrikli otomobili TOGG, milli uydu projesi, aşımız TURKOVAC, dijital seferberlik ve daha nice yerli-milli proje bir gencin azmi ve hayalinin buluştuğu yerde filizlenmiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarından bugüne kadar binlerce kişinin yurt dışında yükseköğrenim almasını sağlayan MEB Yurtdışı Burs Programının çok sayıda bursiyeri, ülkemizin en kritik çalışmalarında yer almaktadır. Sizler veri biliminden uzay hukukuna, iklim araştırmalarından makine öğrenmesine çok kritik alanlarda lisansüstü eğitimlerinizi tamamlayıp ülkemize farklı yetkinliklerle döneceksiniz. 35 yıl önce biz sizlerin yerindeyken, bugün var olan pek çok imkan elimizde olmasa da azimle, inançla ve en iyi donanımı kendimize katma arzusuyla kuşanmıştık.”

KAYNAK: ANADOLU AJANSI