Köstence’de Türkçe Öğretmenleri için Eğitim Semineri Programı

Aylin Asan

Köstence Yunus Emre Enstitüsünün ev sahipliğinde Dobruca bölgesinde görev yapan öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlayarak eksiklerini tamamlaması ve Türkçe öğretiminin daha nitelikli bir şekilde yapılabilmesi amacıyla 2-5 Haziran 2022 tarihleri arasında “Eğiticilerin Eğitimi Programı” düzenlenmiştir.

Programın ilk gününde açış konuşmaları T.C. Köstence Başkonsolusu Emre Yurdakul, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Naim Çiçekler, Köstence İl Eğitim Başmüfettişliği Türkçe Müfettişi İcbal Anefi, Yunus Emre Enstitüsü Eğitim Dairesi Başkanı Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu ve Köstence Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Tuna Balkan tarafından yapılmıştır.

T.C. Köstence Başkonsolusu Emre Yurdakul, Köstence Yunus Emre Enstitüsünün kültür-sanat ve Türkçe öğretimine yönelik etkinliklerini başarılı bir şekilde yürüttüğünü, söz konusu etkinlerde her zaman kendilerinin de destek olacaklarını belirterek bu bölgede Türkçe öğretiminin önemini vurgulamıştır. Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Naim Çiçekler, Prof. Dr. Yavuz Kartallıoğlu ile beraber uzun zamandır Köstence’de eğiticilerin eğitimi programını planladıklarını, bugün Köstence’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Köstence İl Eğitim Başmüfettişliği Türkçe Müfettişi İcbal Anefi,yapılan görüşmeler sonucunda bu programın hayata geçirilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını veöğretmenlerinihtiyaçlarına cevap verebilecek uygulama ağırlıklı bir eğitim programının önem teşkil ettiğini belirtti.Enstitünün materyalleri ve Türkçe öğretim yöntemleri hakkında bilgi veren Kartallıoğlu’nun ardından Tuna Balkan da Dobruca bölgesindeki Türkçe öğretim faaliyetlerinin tarihi hakkında açıklamalarda bulundu.

Açış konuşmalarının ardından Enstitü tarafından hazırlanan Türkçe öğretim materyalleri katılımcılara dağıtıldı. Eğitimcilerin katılımıyla etkileşimli gerçekleşen sunumlar, program boyunca devam etti. İcbal Anefi’nin de yakından takip ettiği eğitim programında eğiticilerin seminerde edindikleri bilgileri uygulamaya dönüştürebilecekleri pratik bilgilere yer verildi. “Dil becerilerinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar, sınav hazırlama teknikleri, drama ve eğitsel oyunlar, çocuklara Türkçe öğretimi, dijital materyal geliştirme süreçleri, söz varlığını geliştirmeye yönelik uygulamalar, Türkçe öğretiminde teknoloji kullanımı” başlıklı çok sayıda sunum gerçekleştiren alan uzmanları, bölgede yaşanan Türkçe öğretim sorunlarına ve bu sorunların çözümüne yönelik önerilere değindi.

Prof. Dr. Kartallıoğlu, İcbal Anefi ve Tuna Balkan tarafından gerçekleştirilen kapanış konuşmalarının ardından programa katılan öğretmenlere katılım belgeleri verildi. Toplu fotoğraf çekimi ve iyi dilek temennileriyle program sona erdi.