Sultan İkinci Beyazıd Han (1481-1512)

Aylin Asan

Değerli AY TURK RADYO dinleyicilerimiz, Türklerin tarihi programımız’da Sekizinci Osmanlı padişahı olan II. Bayezid sizlere anlattık.
Buyurun beraber Türkierin Tarihi anlatalım!